Parafia Sedliště w Frýdek - Místek

KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W SIEDLISZCZU

Najważniejszą i najcenniejszą historyczną budowlą w charakterystycznej śląskiej wsi Siedliszcze jest malowniczy drewniany kościół Wszystkich Świętych, który do 2. połowy XIX wieku był filialnym kościołem parafii Bruzowice. Dnia 1 lutego1871 r. została powołana samodzielna parafia Siedliszcze (wyłącznie dla tej miejscowości), a tutejszy kościół podwyższony do rangi parafialnego.

Za najstarszą wzmiankę o kościele w Siedliszczu uważa się informację pochodzącą z 1447 roku. Już od początku XVI wieku Siedliszcze należało do parafii w Bruzowicach. W 1638 roku pierwotny budynek kościoła został zastąpiony nowym. Do jego powstania przyczynił się bruzowicki proboszcz Jan Scultetus. Według miejscowej tradycji nowy kościół wybudował młynarz z Siedliszcza Václav Šustek wraz z synem Adamem. Aż do XIX wieku wygląd zewnętrzny kościoła niewiele się zmienił. W 1862 roku zastąpiono zniszczoną dzwonnicę stojącą przed kościołem nową. Rok później poszerzono zakrystię i nad nią wybudowano oratorium otwarte do prezbiterium.

Drewniany, jednonawowy kościół jest świątynią orientowaną. Po prawej stronie nawy znajduje się boczne wejście przez tzw. soboty. Główne wejście usytuowane jest od frontu budynku, czyli od zachodu. Nad nim wznosi się kwadratowa, czteropiętrowa wieża z połowy XIX wieku, zwieńczona hełmem z latarnią i mniejszym hełmem cebulastym oraz banią i podwójnym krzyżem. Na stromym dwuspadowym dachu pokrytym gontem, nad prezbiterium, umieszczono wieloboczną sygnaturkę. Nawa kościoła ma wymiary 9 × 5,80 m. Pięciobocznie zakończone prezbiterium ma wymiary 5,5 × 4 m.

We wnętrzu kościoła znajduje się płaski sufit z malowidłami z XIX wieku oraz pierwszej połowy XX wieku. W 1984 roku na ścianach bocznych odkryto pierwotne malowidła, o których wzmianki znajdujemy w pisanych źródłach archiwalnych już w połowie XVII wieku. Najcenniejsze malowidło, odkryte za bocznym ołtarzem Wniebowstąpienia po prawej stronie nawy, zostało poddane konserwacji. Przedstawia ono szóstą stację drogi krzyżowej z fragmentem czeskiego napisu. W barokowym ołtarzu głównym z połowy XVIII wieku znajduje się obraz nieba z postaciami świętych. W zwieńczeniu umieszczono rzeźbę Trójcy Świętej.

Ołtarz boczny po lewej stronie został poświęcony Antoniemu Padewskiemu. Po bokach obrazu z 1730 roku ukazującego świętego, umieszczono rzeźby św. Jana Chrzciciela i św. Pawła. Po stronie przeciwnej znajduje się ołtarz boczny Wniebowstąpienia. Ozdabiają go rzeźby przedstawiające nieznanego świętego i św. Wendelina. W zwieńczeniu umieszczono płaskorzeźbę ze św. Sebastianem. Na uwagę zasługuje również barokowa ambona i chrzcielnica.

Kościół w Siedliszczu otacza ładny cmentarz z drewnianym ogrodzeniem z daszkiem pokrytym gontami. Po raz pierwszy odnotowany został w protokole wizytacyjnym z 1652 roku. Stary cmentarz zachował swój pierwotny charakter i dzisiaj stanowi wyjątkowy skansen żeliwnych krzyży nagrobnych. W pobliżu cmentarza znajdują się cenne rzeźby z piaskowca przedstawiające św. Jana Nepomucena z pierwszej połowy XIX wieku i Pannę Marię Frydecką z 1894 roku.

Dzięki generalnemu remontowi przebiegającemu w latach 2011–2012 współfinansowanemu przez Unię Europejską z Regionalnego Morawsko-Śląskiego Programu Operacyjnego, kościół w Siedliszczu rozpoczął nowy etap swego istnienia. Doszło do wymiany i odtrucia zaatakowanych drewnianych elementów więźby dachowej oraz ścian. Położono też zupełnie nowe pokrycie dachowe z tradycyjnie wykonanego gontu. Wymieniono lub uzupełniono drewnianą okładzinę ścian oraz wieży, został wyremontowany system piorunochronów, okapy oraz odprowadzenie wody deszczowej. Cały kościół pomalowano ochronną i jednocześnie scalającą kolorystycznie warstwą zabezpieczającą. We wnętrzu przeprowadzono konserwację malowideł, które zdobią w kilku warstwach całe prezbiterium i część nawy. Na balustradzie chóru i skrzyni organowej przywrócono pierwotną dwukolorową marmoryzację. Przeprowadzono też kompletną konserwację organów.

Kościół parafialny Wszystkich Świętych w Siedliszczu jest unikatowym zabytkiem drewnianej architektury sakralnej z okresu baroku na Śląsku Cieszyńskim. Celem generalnego remontu i konserwacji było podkreślenie znaczenia jednego z najstarszych zachowanych drewnianych kościołów w Republice Czeskiej.

Tekst: PhDr. David Pindur, Ph.D.

© 2012 Kostel Všech svatých v Sedlišti | Created by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu | RS

Support with EU fund - ROP Moravskoslezsko